Skip to main content

Om oss

RockPart startade sin verksamhet 1988 och har under åren utvecklats till en stark leverantör av metallpartier, dörrar, fönster och fasader i aluminium.

De flesta av våra kunder finns inom byggnads- och fastighetssektorn. Vi anlitas framför allt på grund av våra kvalitetsprodukter, för våra säkra leveranstider och för att vi har duktiga montörer som åker ut till kund och monterar produkterna på plats.

För att fortsätta lyckas på en hårdnande marknad arbetar vi med att ständigt höja kvalitén på det vi utför, men också göra det på ett effektivt sätt. Därför sätter vi upp utmanande mål på kort och lång sikt. Detta sporrar oss att bli ännu bättre i en aldrig avstannande cykel.

Våra medarbetare, som har en lång brancherfarenhet och vet vad som krävs, vidarutvecklar sig kontinuerligt genom olika kompetenshöjande åtgärder.

Vi ser framtiden an med tillförsikt och antar morgondagens utmaningar med glädje. Framgång handlar också om att skaffa sig bra samarbetspartners och långsiktiga relationer med kunder, vilket skapar kvalitet och effektivitet.

Här kan ni få en inblick i hur det ser ut och vad som händer på vårat jobb.